FRUKOSTMÖTEN

 

Varför finns det kulturskillnader? Varför är det viktigt att tänka på dem?

På frukostmötet talar vi om hur vi arbetar med

Managing Cultural Differences
En utvecklingsprocess som leder till bättre samarbete.

 

Vad är Managing Cultural Differences?

En utvecklingsprocess: att ta vara på det bästa i varje kultur, javisst, men även att bli mera medveten om kulturskillnader och att hantera dem professionellt.

 

Vi vänder oss till dig som chef eller specialist i en internationell organisation. Du kan vara

företagsledare, marknadschef, exportchef, personalchef, handläggare eller projektledare. Du kanske ska genomföra förhandlingar, fusioner, rekryteringar eller ett chefsutvecklings-program. Du kanske vill stimulera och underlätta samarbetet mellan olika kulturer i din organisation.

 

Vi är ett nätverk av certifierade konsulter i Managing Cultural Differences.

Grundare och ledare av nätverket: Thomas Krän och Margareta Neld.

 

Tid: Fredagen den 15/1/2016 kl 8.00 till 9.15

Plats: Neld International Consultings kontor på Brunnsgatan 21                   i centrala Stockholm

 

Kostnad: Frukostmötet är kostnadsfritt

 

Anmälan: Senast tre dagar före frukostmötet, den 12/1 till                       Neld International Consulting AB, tel 08-24 25 51,
mail:margareta@neld.se