Published Articles Archive 2005/2006

Spring 2006 PersonalAktuellt 1/06

Ta vara på kulturskillnaderna

By Margareta Neld andThomas Krän. Globaliseringen tvingar oss att tänka i nya banor och fundera över hur vi bäst hanterar det som är annorlunda.

Spring 2006 Reportage från MCDs seminarium på Franska Handelskammarens hemsida

Hur kan vi hantera kulturskillnader?

By Margareta Neld och Thomas Krän. I dagens hårda konkurrens kan det bli mycket kostsamt
för ett företag att inte ha en tydlig strategi för hantering av interkulturella frågor.

Spring 2005 EMA Newsletter 2/05

How do we start when we wish to manage cultural differences in an organisation?

By Thomas Krän. (EMA is an international executive recruitment company based in Switzerland)